سرپرست استقلال با اعلام تعداد نفرات کاروان استقلال براي سفر به امارات گفت تيمش با تمام قوا برابر العين حاضر ميشود.

ميرشاد ماجدي درباره برنامه استقلال پيش از سفر به امارات، گفت: بعد از تمرين امروز، فردا در حدود ساعت 10-11 صبح تمرين خواهيم داشت و بعدازظهر راهي امارات خواهيم شد. در العين امارات يک جلسه تمرين در روز دوشنبه خواهيم داشت و چهارشنبه به ايران بر ميگرديم.

به گزارش ايسنا،وي در پاسخ به اين سوال که کاروان استقلال در اين سفر چند نفره است؟ اظهار کرد: کل کاروان استقلال 40 نفر است و اگر باشگاه بخواهد افرادي را به آن اضافه کند من اطلاعي ندارم.

سرپرست استقلال در پاسخ به اين سوال که صحت دارد با توجه به صعود قطعي استقلال به دور بعد، اين تيم با نفرات ذخيرهاش برابر العين به ميدان ميرود؟ گفت: خير، به هيچ وجه اين گونه نيست. ما همه تلاشمان را خواهيم کرد تا به مرحله بعد به عنوان سر گروه برويم تا در مرحله بعدي هم وضعيت بهتري داشته باشيم. از سوي ديگر به لحاظ حيثيتي اين بازي براي ما مهم است و به همين دليل ما براي پيروزي در اين ميدا نبازي خواهيم کرد.

او در پايان درباره ديدار استقلال با فولاد در اهواز ، بيان کرد: به طور قطع ما به دنبال قهرماني در اهواز هستيم، ولي نميتوان با قاطعيت در اين باره صحبت کرد و به هر حال توپ است و هيچ چيز در آن قابل پيشبيني نيست. اما به برگزاري جشن قهرماني در اهواز اميدواريم و همه تلاشمان را براي رسيدن به اين امر به کار ميبنديم.