به گزارش خبرگزاری فارس، مسئولان باشگاه راهآهن قصد دارند در فصل جدید علی دایی را در سکان هدایت تیم خود نگه دارند از همین رو دیداری را با نماینده تامالاختیار علی دایی داشتند و با او به توافقات اولیه رسیدند.


قرار است ظرف 3 روز آینده قرارداد دایی با باشگاه راهآهن رسماً امضا شود.