محمد رويانيان در مدتي كه مديريت باشگاه پرسپوليس را بر عهده گرفته خيلي سعي كرده شعاري كه دارد را محقق كند؛ «پرسپوليس جهاني».

مديرعامل باشگاه پرسپوليس در اين راه دست به اقداماتي زده كه از آن جمله تاسيس و راهاندازي شعبات پرسپوليس در همه استانها و البته كشورهايي از جمله برزيل و مالزي است. او براي اولينبار تمام پيشكسوتان باشگاه پرسپوليس را دور هم جمع و در مراسمي از ستارههاي دهه 40 و 50 تقدير و تجليل كرد.

او حالا از اينكه علي پروين و همايون بهزادي قرار است نشان طلاي آسيا بگيرند، خوشحال است. محمد رويانيان به سوالات ما پاسخ داد.

آقاي رويانيان! نظرتان درباره مراسمي كه قرار است سه پيشكسوت فوتبال ايران در آن شركت كنند، چيست؟

آقايان پروين، بهزادي و علي جباري از افتخارات و چهرههاي ماندگار فوتبال ايران هستند. باشگاه پرسپوليس هم با افتخار حمايت و پشتيباني خود را از اين پيشكسوتان اعلام ميكند. آنها را چهرههاي بزرگ و ملي و ارزشمندي ميدانيم و مطمئنا در كنارشان هستيم.

قرار است علي پروين به مالزي برود اما گفته ميشود ترس او از سفر با هواپيما ممكن است مانع اين سفر شود!

من خودم علي پروين را ميبرم و در هواپيما كنار خودم مينشانم تا نترسد.

اما شما كه به اين مراسم دعوت نيستيد؟

پرسپوليس يك شركت تجاري- ورزشي در مالزي دارد و بهانه خوبي است تا به اين شركت هم سري بزنيم و بازديدي داشته باشيم، از طرفي من علاقهمندم كه همايون بهزادي و علي جباري هم باشند. من حاضرم اين دو عزيز را هم با هزينه باشگاه به مالزي ببرم و اگر خودشان موافق باشند چنين كاري ميكنم.

دفتر نمايندگي پرسپوليس در اصفهان دچار آتشسوزي شده است. خبر جديدي از اين اتفاق داريد؟

به هرحال موضوع از طريق نيروي انتظامي در دست بررسي است. من الان چيزي نميتوانم بگويم و فقط اينكه باعث تاسف است.

يعني شما معتقديد اين آتشسوزي تعمدي بوده است؟

الان براي اظهارنظر در اين باره زود است. پرسپوليس در همه جاي ايران و حتي در روستاها و شهرها هوادار دارد و متعلق به همه ملت ايران است. حتي بيشتر ايرانيان خارج از كشور هوادار پرسپوليس هستند و بايد اين مساله بررسي شود.

هادي نوروزي پس از اتفاقاتي كه هفته گذشته افتاده بود، يكبار ديگر به تمرينات پرسپوليس بازگشت. نظر شما در اين باره به عنوان مديرعامل باشگاه چيست؟


من زياد به قهر و آشتي بازيكن و كادر فني كاري ندارم و در اين موارد دخالت نميكنم. اين جزو خصوصيات مديريتي من است.

و سوال آخر اينكه گفته ميشود شما در محفلي خصوصي از علاقهتان براي اينكه امير قلعهنويي را سرمربي پرسپوليس كنيد، صحبت كردهايد. اين موضوع صحت دارد و آيا به خود او پيشنهاد داديد؟

اين موضوع مربوط به قبل از ليگ امسال است. زماني كه قلعهنويي قصد جدا شدن از تراكتورسازي را داشت و صحبت از بازگشت او به استقلال بود. من آن مقطع دنبالش بودم.

الان هم به نظر ميرسد احتمال جدا شدن قلعهنويي از استقلال در پايان فصل وجود داشته باشد. باز هم سراغ او ميرويد؟

سوال حاشيهاي نپرس. خداحافظ! (سردار تماس را قطع كرد)


منبع خبر: روزنامه گل - 7 اردیبهشت 1392