دستيار سرمربي بارسلونا معتقد است هر چه ستاره آرژانتيني تيم در وضعيت بهتري باشد، فرصتهاي کاتالانها مقابل بايرن بيشتر خواهد بود.

جوردي رورا پس از تساوي تيمش مقابل اتلتيک بيلبائو در سن مامس اظهار داشت: در يک موقعيت سخت به تساوي رسيديم و در راه رسيدن قهرماني، همه مسابقات بسيار سخت هستند.

به گزارش فارس، وي در خصوص حضور مسي در زمين مسابقه ادامه داد: مسي کم کم دوران ريکاورياش را به پايان ميرساند و اميدواريم به آمادگي کامل برسد. ما در نيمه دوم بازي جالبي به نمايش گذاشتيم. گل ديرهنگام آنها مايه تأسف است. دستيار ويلانووا خاطرنشان کرد: همان طور که همه ميدانند اينجا در سن مامس همه تا آخرين دقيقه ميجنگند. مسي بهترين است و وقتي بازي نميکند به چشم ميآيد. سانگ فوقالعاده بود. تياگو بازي خوبي داشت و الکسيس هم خوب بود.

رورا گفت: هرچه مسي در وضعيت بهتري باشد، فرصتهاي بيشتري مقابل بايرنمونيخ خواهيم داشت.