خبرگزاری پرسپولیس نیوز : مصاحبه ای داشتیم با ادموند بزیک مربی پرسپولیس که در زیر آن را می خوانید.
این تعطیلی طولانی که خیلی هم به آن اعتراض داشتید سودی برایتان داشت؟
فکر کنم آنقدر که از آن سود بردیم، ضرر نکردیم. درست است که از شرایط مسابقه دور ماندیم اما حداقل مصدومهایمان را به بازیها رساندیم. برنامهریزی خوبی داشتیم و تنها ضرری که به تیم رسید دور ماندن از شرایط مسابقه بود.
بازیهای تدارکاتیتان کمکی به رفع این مشکل نکرد؟
مطمئنا کمک کرده اما شرایط بازی تدارکاتی با بازیهای رسمی خیلی فرق میکند.
بهخاطر این تعطیلی مجبور شدید برای چندمین بار بدنسازی کنید؛ این باعث نمیشود در بازی با ملوان بدن بازیکنان افت کند؟
هم زیاد بدنسازی کردیم و هم اینکه آخر فصل است و همه خستهاند ولی فکر نمیکنم این اتفاق بیفتد. تمرینها و استراحت و بازیهای تدارکاتیمان را طوری برنامهریزی کردیم که اصولی باشد تا این مشکل پیش نیاید.
حالا با این همه بازیکن مصدوم و حساسیت فینال قرار است چطور با ملوان بازی کنید؟
این بازی شرایطی را پیش آورده تا بازیکنانی را که کمتر بازی کردهاند محک بزنیم. این هم برای ما خوب است، هم برای خود بازیکنان که نشان بدهند پرسپولیس چقدر میتواند روی آنها حساب کند.
پس واقعا این بازی را جدی نگرفتهاید!
اصلا اینطور نیست. خودتان میدانید که نصف بچههای ما مصدومند. البته استخوانبندی تیم را حفظ میکنیم ولی تغییر هم زیاد خواهیم داشت. حداقل تاثیر تغییرها این است که بازیکنان جوان انگیزه زیادی دارند و میتوانند آن را به تیم تزریق کنند.

منظورتان این است که بقیه بازیکنان انگیزهای برای بازی کردن در لیگ ندارند؟

بههیچوجه. اگر قرار بود بیانگیزه باشیم از همان موقع که شانس سهمیه را از دست دادیم دیگر بازی نمیکردیم ولی دیدید که بچهها با اینکه خسته بودند خیلی خوب بازی میکردند. آنها مطمئنا آنقدر حرفهای هستند که به این بهانه پرسپولیس را زیر سوال نبرند.
خب شاید آنها بخواهند در فینال تلافی کنند؛ مخصوصا الان که سپاهان قهرمانی لیگ را هم یکجورهایی از دست داده و همه میگویند تضعیف شده.
اگر قرار به تضعیف باشد، برای همه تیمها اتفاق افتاده چون همه خستهاند و از اول فصل تا حالا چند بار بدنسازی کردهاند. به نظر من شرایط برای همه یکسان است. سپاهان هم همیشه همان سپاهان خطرناکی است که در این ۱۰ سال یکی از بهترین تیمهای ایران بوده. ما سختیهای این بازی را درک کردهایم و به نظر من، فینال بازی انگیزهها است.
پرسپولیس امسال بازیهای زیادی را به خاطر استرس و ترس از باخت از دست داد؛ نگران نیستید که حساسیتهای فینال این استرس را دوباره به جان تیم بیندازد و آخرین شانستان را هم بگیرد؟
الان دیگر بچهها خودشان را باور کردهاند. جالب است که خود من در بعضی از بازیها دوست داشتم گل اول را بخوریم تا اینطوری تیم را محک بزنیم و ببینیم میتوانیم بازی را برگردانیم یا نه. وقتی در بازی با نفت و پیکان این اتفاق افتاد خیالمان راحت شد. حالا میدانیم که تیم به خودباوری و انسجام رسیده و دیگر نباید نگران باشیم.
اما این بازی فرق میکند و سختترین بازی و آخرین شانس پرسپولیس است!
خب میتوانیم یک فلش بک بزنیم به بازیهای سختی که تا حالا داشتیم. ما در همه آن بازیها عالی کار کردیم. یکی از بهترین بازیهایمان در لیگ را برابر همین سپاهان انجام دادیم. گذشته از اینها، نصف فوتبال انگیزه است که با آن میشود مقابل همه سختیها و حساسیتها ایستاد.
شما برای ایجاد این انگیزه در تیم و کم کردن حساسیتهای بازی با سپاهان چه کار کردهاید؟
بازیهای پرسپولیس و سپاهان حالا دیگر به آن نقطه از حساسیت رسیده که بشود نگرانش بود ولی ما امسال کلا شرایطمان حساس بود. این فینال هم مهمترین بازی فصل پرسپولیس است و سعی کردهایم تمرینها را طوری برنامهریزی کنیم که بچهها هم پیشرفت فنی داشته باشند و هم انرژی و انگیزه بگیرند. درباره این بازی خیلی با آنها صحبت کردهایم و من شک ندارم که بازیکنان پرسپولیس از پس آن برمیآیند.
شاید بد نباشد برای مهاجمان پرسپولیس هم یک برنامه ویژه گلزنی بگذارید تا یاد بگیرند فرصتها را از دست ندهند!
شما به رونالدو و مسی نگاه نکنید که در همه بازیها گل میزنند. آنها استثنا هستند. الان دیگر در فوتبال روز دنیا اینطور نیست که مهاجم فقط گل بزند. در بازی بایرن و بارسا هم دیدید که گومز ۹۰ دقیقه در محوطه جریمه تیمش دفاع میکرد. در اینکه یک بخش از وظیفه بازیکن مهاجم گلزنی است کسی شک ندارد اما مهم این است که کادر فنی از بازیکن چه میخواهد. در پرسپولیس هم مهاجمان ما ۸۰- ۷۰ درصد از خواستههای کادر فنی را برآورده کردهاند که فکر میکنم بد نباشد.
اما در مقایسه با خودتان و گلهایی که در یک فصل میزدید، آنها خیلی هم موفق نبودهاند.
شرایط امسال پرسپولیس خیلی فرق میکند و قطعا روی عملکرد همه بازیکنان تاثیر گذاشته. وگرنه آنها میدانند که بازی با سپاهان، بازی لحظهها است و باید بهترین استفاده را از فرصتها ببرند.
اما حتما شهاب گردان هم همه انگیزههایش را گذاشته برای این بازی تا خودش را به پرسپولیس ثابت کند!
این موضوع حساسیتی ایجاد نمیکند. شاید این از آن بازیهایی باشد که فقط یک موقعیت گل در آن ببینیم و بازیکنان ما باید از همین تک موقعیتها استفاده کنند. حالا چه گردان درون دروازه سپاهان بایستد و چه هر دروازهبان دیگری.
پرسپولیس قهرمان میشود یا سپاهان؟
همه دوست دارند برنده باشند و هیچ کس برای باختن به زمین نمیآید ولی منطقی هم نیست که نتیجه را پیشبینی کنیم. همهچیز را شرایط آن روز دو تیم و انگیزه بازیکنان مشخص میکند.

این بازی میتواند خداحافظی خوبی را برای مهدویکیا رقم بزند؟

قبلا هم به خودتان گفته بودم که به سه دلیل دوست دارم قهرمان شویم. یکی هواداران، یکی تلافی سختیهایی که بازیکنان تحمل کردند و مهمتر از همه به خاطر مهدویکیا. او آنقدر بزرگ است که نیازی به تعریف من ندارد اما دوست دارم با عزت از فوتبال برود و جام قهرمانی را خودش بالای سر ببرد.
پیوس در روز خداحافظیاش پیراهن خود را به مهدویکیا داد و او هم با شماره ۱۷ به استقلال گل زد؛ در این بازی هم اتفاقی میافتد؟
امیدوارم در فینال هم هر کسی به جای مهدویکیا میآید، گل بزند.