منابع رسانهاي فرانسه احتمال ميدهند دروازهبان بارسلونا فصل آينده پيراهن تيم موناکو را به تن کند.روزنامههاي لوپاريزين و اکيپ در شماره روز يکشنبه (امروز) خود گزارش حضور احتمالي ويکتور والدس در درون سنگر موناکوييها را منتشر کردند.

براساس اين گزارشها والدس 31 ساله فصل بعد کاتالانها را همراهي نخواهد کرد هر چند که قراردادي تا سال 2014 با آبي و اناريپوشان دارد.

مطابق اين اخبار تيم موناکو که صعود خود را به دسته اول ليگ فرانسه (لوشامپيونه) قطعي کرده و خواهان کسب نتايجي مطلوب در بالاترين سطح فوتبال باشگاهي اين کشور است، در تدارک جذب اين سنگربان است.