به گزارش خبرگزاری فارس، دوشنبه نهم اردیبهشت ماه ساعت 11 صبح در دفتر شرکت هواپیمایی آسمان قرارداد نهایی همکاری با فدراسیون فوتبال برای حمایت از تیم ملی با حضور بابایی مدیرعامل این شرکت و علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال امضاء می شود.