به گزارش خبرگزاری فارس، آخرین تمرین پرسپولیس قبل از دیدار مقابل ملوان از ساعت 17 امروز در ورزشگاه درفشیفر دنبال شد.


پرسپولیسیها در این تمرین گرم کردن، کارهای تاکتیکی و فوتبال دستگرمی را که در فضای شاداب برگزار شد، در دستور کار خود قرار دادند.


* پروویچ و نقیزاده به دلیل مصدومیت اختصاصی تمرین کردند و بیشتر در سالن بدنسازی تمرینات خود را پیگیری کردند.


* میهمان ویژه تمرین امروز پرسپولیس امید نمازی دستیار کارلوس کیروش بود. او برای آنالیز و بررسی آخرین وضعیت چند ملیپوش پرسپولیس و به خصوص علی کریمی در تمرین امروز حضور پیدا کرد. وی دقایقی با گلمحمدی و سپس کریمی به گفتوگوی اختصاصی پرداخت.


* مجتبی حسینی در تمرین امروز برنامههای ویژهای را برای مدافعان در نظر گرفته بود و با آنها دقایقی اختصاصی تمرین کرد. آمادگی نیلسون باعث شد تا بارها مورد تشویق قرار بگیرد.