منابع رسانهاي فرانسه معتقدند در تاريخ 16 ارديبهشت ملاقاتي ميان رئيس پاريسنژرمن و سرمربي آرسنال انگليس انجام ميگيرد که احتمالا به همکاري منجر خواهد شد.

در 2، 3 روز گذشته شمار شايعاتي که از ترک قريبالوقوع کارلو آنچلوتي در تيم سنژرمنها حکايت دارد، افزايش يافته است. منابع نزديک به اين تيم حاضر در ليگ لوشامپيونه نقل ميکنند کارلو آنچلوتي با هدف اينکه فصل آينده جانشين ژوزه مورينيو در رئال مادريد شود، به اسپانيا خواهد رفت و از اين نظر، پست مربيگري پاريسيها در اختيار مربي جديد قرار خواهد گرفت.

بر اساس گزارشي که روزنامه لوپاريزين روز شنبه (ديروز) منتشر کرد، ناصر الخليفي، رئيس ثروتمند پاريسيها براي جانشيني بيشتر به آرسن ونگر مربي مجرب و 62 ساله تيم آرسنال نظر دارد.

مطابق اين خبر الخليفي در تاريخ 6 مه در لندن (16 ارديبشهت) با مربي لندنيها ملاقات مهمي خواهد داشت تا شرايط همکاري را براي وي بيان کند تا در صورت پذيرش اين مربي، به همکاري منجر شود.

ونگر اکنون تا تابستان سال آينده با «توپچيهاي ليگ برتر» قرارداد همکاري دارد