مدیران آبادانی دو راه غیرورزشی برای بقا در لیگبرتر در پیش گرفتهاند.
یکی خرید امتیاز یک تیم و دیگری فشار به فدراسیون برای برگزاری لیگ 18 تیمی.
در حالی که سقوط صنعت نفت به لیگ یک قطعی شده، آبادانیها هنوز تلاشها را برای 18 تیمی ماندن لیگ، پی میگیرند وتا زمانی که 16 تیمی شدن لیگ قطعی نشود، توافق نهایی با هیچ تیمی نخواهند داشت.
اما اگر 16 تیمیشدن لیگبرتر قطعی شود، طلاییها سراغ خرید سهمیه لیگبرتر خواهند رفت. گزینه اصلی آنها، استقلال خوزستان است. تیمی که اگر بتواند به لیگبرتر صعود کند، برای تامین منابع مالی مشکل دارد و مجبور به فروش سهمیه خود است.
در این میان، دستور استاندار برای نگه داشتن این تیم در خوزستان، آبادانیها را بیرقیب و شانس این تیم را برای خرید ارزان سهمیه از آبیها بیشتر کرده است.
البته اگر استقلال صنعتی بتواند به لیگبرتر برسد. اگر بعد از اعلام حکم تبانی و برگزاری بازیهای پلیآف، استقلال لیگبرتری نشد، نوبت به نفت تهران میرسد.
آبادانیها از مدتها قبل تلاش را برای انتقال نفت به تهران شروع کردهاند و به موفقیتهایی هم رسیدهاند. در روزهای گذشته خبرهایی هم از مذاکرات اولیه آبادانیها با تبریزیها برای خرید یک سهمیه از این شهر منتشر شده است، تا درصورتی که با انتقال نفت تهران به سواحل اروند مخالفت شد، دست آبادانیها خالی نماند. بعد از اینکه شایعهای درباره تمایل مالکان باشگاه گسترش فولاد برای فروش سهمیه این تیم منتشر شد، اوجنیوز از تلاش مذاکرات مستقیم نمایندگان خوزستان و آبادان در مجلس با همتایان آذربایجانی خود برای خرید امتیاز یکی از دو تیم شهرداری و گسترش فولاد خبر داد.
نکته کلیدی در اینباره، این است که به بازیکنان نفت آبادان گفته شده که برای بستن قرارداد با باشگاههای جدید برای فصل بعد عجله نکنند، چون احتمال حضور مجدد این تیم در لیگبرتر زیاد است.