همه اعضای تیم و باشگاه باید تمرکز خود را برای فینال جام حذفی بگذارند و به این فکر کنند که با قهرمانی پرسپولیس، میلیونها هوادار را شاد خواهند کرد
سایت گل- محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره قهر محمد قاضی طور دیگری حرف میزند. این تسامح البته یک دلیل ساده دارد به نام فینال جامحذفی ...

به گزارش گل، رویانیان درباره اقدام محمد قاضی مبنی بر ترک ورزشگاه پس از تعویض گفت: مشخص است که چنین اقدامی کار درستی نبوده است. محمد قاضی به طور کلی بازیکنی منضبط و باشخصیت است که بنده شاهد برخوردهای حرفهای و انضباط و ادب او بودهام و تعجب کردم که او چنین تصمیمی گرفته است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: قاضی به طور کلی در فصل جاری فشارهای زیادی را تحمل کرد و احتمالا در سایه همین مسائل دست به چنین اقدامی زده است اما باید بگویم در فوتبال همه تصمیمات به سرمربی تیم برمیگردد و همه اعضای تیم باید تابع تصمیمات سرمربی بوده و احترام به کادر فنی را سرلوحه کار خود قرار دهند. اینکه محمد قاضی مصاحبه کرده و ضمن پذیرش اشتباه خود عذرخواهی کرده است، نشان میدهد که بازیکن باشخصیتی است و واقعیت را پذیرفته است. در مجموع تصمیمگیری نهایی با سرمربی تیم است و هر تصمیمی که آقای گلمحمدی بگیرد اجرا خواهد شد.

رویانیان در پایان گفت: همه اعضای تیم و باشگاه باید تمرکز خود را برای فینال جامحذفی بگذارند و به این فکر کنند که با قهرمانی پرسپولیس، میلیونها هوادار را شاد خواهند کرد. تیم در چنین مقطعی نیاز به آرامش دارد و باید همه این را مد نظر خود قرار دهند.