تيم فوتبال پرسپوليس در شرايطي امروز تمرين کرد که محمد قاضي در جمع قرمزپوشان حضور ندارد.

محمد قاضي در بازي مقابل ملوان در دقيقه 45 تعويض شد او به نشانه اعتراض به سرعت ورزشگاه آزادي را ترک کرد.

به گزارش فارس، با وجود اينکه اعلام شد قاضي از هواداران عذرخواهي کرده اما اين بازيکن در تمرين امروز هم شرکت نکرد.

گفته ميشود قاضي دليل اصلي حضور نيافتن در تمرين امروز را با گلمحمدي در ميان گذاشت اما برخيها ديگر اعتراض مجدد اين بازيکن به گلمحمدي را دليل اصلي غيبت در تمرين امروز ميدانند.

تيم پرسپوليس روز گذشته موفق شد با يک گل ملوان را شکست دهد.

* يکي از برنامههاي رويانيان در فصل جديد شناسايي استعدادهاي درخشان در سراسر کشور است. از همين رو ابتدا کار خود را از مازندران آغاز کرده است.

وي مازندران را به سه پايگاه شمال، شرق و غرب تقسيم کرد. او با تعامل با مسئولان شموشک نوشهر در منطقه غرب اين تيم را زير پوشش خود قرار داده همچنين در شمال و شرق نيز پرسپوليس قائم شهر را در نظر گرفته است.