تيم فوتبال پرسپوليس پيش از آغاز فصل آينده ليگ برتر، در پرتغال اردو ميزند.

مدير روابط بينالملل باشگاه پرسپوليس با اعلام اين خبر اظهار کرد: زماني که براي مذاکره با وينگادا به پرتغال رفته بودم، با باشگاه بيرامار و همين طور رييس سازمان ليگ پرتغال تفاهمنامههايي امضا کرديم. اگر مشکل خاصي پيش نيايد، بعد از پايان جام حذفي و پيش از آغاز فصل بعدي ليگ برتر، اردوي 10 تا 20 روزهاي در پرتغال برگزار خواهيم کرد.

به گزارش ايسنا ، وي افزود: همچنين طبق مذاکراتي که با رييس سازمان ليگ پرتغال داشتيم، قرار شد طي مدت حضورمان در اين کشور مقدمات انجام چند ديدار دوستانه با تيمهاي ليگ برتر پرتغال فراهم شود.

مشيري همچنين درباره برگزاري بازي با هامبورگ براي ديدار خداحافظي مهدوي کيا به ايسنا، گفت: با توجه به اين که مهدوي کيا چندين سال در سطح اول فوتبال اروپا بازي کرده است علاوه بر هامبورگ با چند باشگاه معتبر اروپايي هم مذاکره کردهايم. بعد از فينال جام حذفي تکليف اين بازي هم مشخص ميشود.