سرمربی تیم فوتبال گهر دورود با انتقاد از مسئولان فوتبال کشور سهلانگاری آنان را دلیل گسترش تبانی در فوتبال ایران دانست.به گزارش ایسنا، محمد مایلی کهن که در تمرین پرسپولیس حضور یافته بود در جمع خبرنگاران گفت: اینکه گفته میشود تبانی در کدام بخش فوتبال ما وجود دارد اصلا حرف صحیحی نیست چرا که به طور قطع میگویم تبانی در همه جای فوتبال ایران و حتی راستش را بخواهید فراتر از فوتبال هم وجود دارد.
مایلی کهن در این لحظه متوجه حضور دوربینهای تلویزیونی شد و گفت: البته من همه چیز را نمیتوانم بگویم چرا که قابل انتشار نخواهد بود اما همین قدر به شما بگویم که تبانی در تمام سطوح فوتبال ایران و حتی جهان و مثلا در جام جهانی هم وجود دارد.
وی در پاسخ به این سوال که پس چرا ماجرای تبانی در فوتبال تا این اندازه به چشم آمده و سوژه رسانهها شده گفت: همان طور که گفتم تبانی همه جا هست اما فوتبال تابلو دارد و به همین دلیل بیشتر دیده میشود. اما این به آن معنی نیست که بقیه جاها کاملا پاک است.
سرمربی گهر دورود در پاسخ به این سوال که جلوی تبانی را چگونه میشود گرفت و چه نهادی موظف به انجام این کار است گفت: مطمئن باشید تبانی قابل پیشگیری است و راه حل آن هم خیلی سخت نیست. مسئولان فوتبال نمیخواهند که تبانی وجود نداشته باشد. سال پیش مدیر یک باشگاه علنا فریاد زد که تیم ما تبانی کرده است اما چه اتفاقی افتاد؟ همان تیم رفت و در آسیا شرکت کرد. این نشان میدهد که عزم راسخ برای جلوگیری از تبانی وجود ندارد. شما فکر میکنید با اینکه یک نفر بیاید بگوید فلان مربی به من زنگ زده حالم را پرسیده و فلان پیشنهاد را داده فدراسیون میآید و کاری میکند؟ دیگر مدرک واضحتر و علنیتر از اینکه فریاد زدند که تیم ما تبانی کرده و هیچ کاری صورت نگرفت. از این بالاتر چه میخواهید؟
سرمربی تیم گهر همچنین درباره مراسم خیریهای که امروز در تمرین پرسپولیس توسط مسئولان این باشگاه ترتیب داده شده بود گفت: اقدام بسیار مثبتی است و سردار رویانیان به کمک دوستانشان کار بسیار ماندگاری انجام دادند. اما ادامه این حرکات نیاز به تامین بودجه و اعتبار دارد و باید اندیشیده شود که چه منابع مالی برای آن در نظر گرفته شده است.