مرجع خبري رئال مادريد : یوپ هاینکس ، مربی بایرن در کنفرانس مطبوعاتی خود پس از هفت تایی کردن بارسا در مورد شایعات پیرامون پیوستنش به رئال گفت :" رئال مادرید هیچ تماسی با من نداشته است . "
این مربی فصل بعد در بایرن نخواهد ماند و اخیرا شایعاتی پیرامون گرفتن جای مورینیو توسط او مطرح شده است .