مديرعامل باشگاه فولادخوزستان با بيان اينکه ما برنده ديدار با استقلال هستيم، گفت: بازي با استقلال مانند ساير ديدارهايمان است و فرقي برايمان نميکند.

سيفالله دهکردي اظهارکرد: از ديد ما مصاف با همه تيمهاي ليگ سخت است و کادر فني ما براي هر ديدار برنامه خاص خود را دارد.

به گزارش ايسنا،وي ادامهداد: ما هم مانند استقلال تيم خوب و باتجربهاي هستيم و مطمئن باشيد روز بازي شاهد يک ديدار زيبا خواهيد بود که با پيروزي ما همراه خواهد شد.

مديرعامل باشگاه فولادخوزستان در ادامه با بيان اينکه اين کادر فني براي فصل آينده نيز حفظ خواهد شد، گفت: حتي با فرکي صحبتهاي مقدماتي را انجام دادهايم و به توافق نيز رسيدهايم؛ مطمئن باشيد رضايت کاملي از فرکي داريم و تاکنون نيز کار بزرگي براي ما انجام داده است.

وي ادامهداد: از نظر فرکي ما در دور برگشت بايد دو، سه امتياز بيشتر ميگرفتيم ولي متاسفانه يکسري بدبياري در بازي با نفتآبادان و داماش آورديم در حالي که ميتوانستيم امتيازات بيشتري از اين دو بازي کسب کنيم.

دهکردي اضافهکرد: به هر حال ما يک برنامه چند ساله داريم و حس ميکنيم روز به روز در حال بهتر شدن هستيم؛ به خصوص اينکه در بخش پايه کارهاي خوبي انجام دادهايم و اگر به تيمهاي پايه توجه کنيد خواهيد ديد در ليگهاي کشور جزو سه تيم صدرنشين هستيم.