به گزارش خبرگزاری فارس، مسئولان باشگاه پرسپولیس برنامههای ویژهای را برای حضور پیشکسوتان و میهمانان ویژه در ورزشگاه آزادی دارند، از همین رو در بازی فردا سفیردانمارک به همراه هیئت همراه با تلاش مسئولان امور بینالملل باشگاه پرسپولیس فردا با شالهای قرمز میهمان ویژه بازی پرسپولیس و سپاهان هستند.


مشیری مدیر روابط بینالملل باشگاه پرسپولیس مذاکرات خود را با سفیر دانمارک انجام داده و احتمال دارد که چند سفیر از کشورهای دیگر نیز در کنار پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس این بازی را از نزدیک تماشا کنند.