حدود 3 هزار نفر از علاقمندان به تيمهاي فوتبال پرسپوليس و سپاهان در مقابل درب غربي ورزشگاه آزادي حضور پيدا کردند.

در حاليکه ديدار فينال جام حذفي بعدازظهر امروز برگزار خواهد شد، حدود 3 هزار نفر مقابل ورزشگاه آزادي حضور پيدا کردند و با پيراهن قرمز و زرد به تشويق تيمهاي خود پرداختند.

به گزارش فارس ، اين هواداران در شرايطي مقابل در ورزشگاه آزادي حضور دارند که پارکينگها هنوز باز نشده و ماشينها در کنار خيابان پارک کردهاند.

نصب چادرهاي سيار و جشن و شادي بين هواداران پرسپوليس با در دست داشتن عکسهايي بزرگ از مهدوي کيا با پوشيدن پيراهن شماره 2 شور و حال خاصي را اطراف ورزشگاه آزادي بوجود آورده است.

مأموران راهنمايي و رانندگي نيز در حال حاضر در مقابل ورزشگاه آزادي مستقر شدهاند.

در صورتي که مأموران نيروي انتظامي امنيت ورزشگاه را به عهده بگيرند سريعاً در ورزشگاه باز ميشود.