تمرينات تيم ملي واليبال ايران صبح امروز با حضور تمام بازيکنان در سالن واليبال آزادي برگزار شد.


تمرين تيم ملي واليبال صبح امروز با حضور تمام مليپوشان برگزار شد.

به گزارش فارس، مليپوشان تيم کاله آمل که در مسابقات جام باشگاههاي آسيا حضور داشتند هم از روز گذشته در تمرينات حضور پيدا کردند تا دور جديد تمرينات تيم ملي با حضور تمام مليپوشان آغاز شود.

* حسين معدني که به عنوان يکي از اعضاي کادر فني تيم ملي معرفي شده است هم در تمرين امروز حضور داشت. احمد مساجدي به عنوان مترجم، سياوش باقري به عنوان مربي بدنساز و ناصر شهنازي و ايرج مقدم به عنوان مربي در اين تمرين خوليو ولاسکو را ياري ميدادند.

* در آخرين زمان باقيمانده براي معرفي بازيکنان حاضر در ليگ جهاني هم خوليو ولاسکو فهرست اوليه تيم ملي واليبال ايران را براي شرکت در اين رقابتها اعلام کرد و براساس آن 22 مليپوشان امروز تمرين کردند.

* برنامه اصلي تمرين امروز تيم ملي واليبال روي دريافت متمرکز شده بود. با توجه به تغيير قوانين واليبال و خطاي دريافت با پنجه در مسابقات رسمي سال 2013 ولاسکو تاکيد زيادي روي دريافت بازيکنان با ساعد داشت.

* مشکل خدمت سربازي بازيکناني مانند امير غفور، مجتبي ميرزاجانپور و پوريا فياضي حل شده است و اين بازيکنان هم در تمرينات حاضر بودند.

* شهرام محمودي، قطر پاسور تيم ملي واليبال و کاله آمل که رقابتهاي جام باشگاههاي آسيا را به دليل مصدوميت از دست داده بود در تمرينات تيم ملي هم بيشتر فيزيوتراپي ميکند تا بتواند به دوران اوج خود بازگردد.

* سرمربي تيم ملي ابتدا مليپوشان را به دو گروه تقسيم کرد. طبق معمول يک گروه به کار بدنسازي پرداختند و گروه دوم تمرين سرويس، دريافت، پاسهاي کوتاه و اسبکهاي سرعتي را مرور کردند.

* در طول تمرين بارها سرمربي تيم ملي درباره نحوه دريافت توپ توسط بازيکنان به آنها تذکراتي مي داد وازآنها مي خواست که خود را براي اجراي قوانين جديد فدراسيون بين المللي واليبال در باره دريافت توپ آماده کنند.

* مليپوشان در تمرينات امروز نشاط مناسبي داشتند و اين موضوع نويد روزهاي خوب براي واليبال ايران را ميداد.

* برنامه مسابقات تيم ايران در مرحله نخست يا بين قارهاي:

17 و 19 خرداد به ميزباني روسيه

روسيه – ايران

31 خرداد و 2 تير به ميزباني ايران

ايران – صربستان

7 و 9 تير به ميزباني ايتاليا

ايتاليا – ايران

14 و 16 تير به ميزباني کوبا

کوبا – ايران

21 و 22 تير به ميزباني ايران

ايران - آلمان