مرجع خبري رئال مادريد : سایت هواداری " دفاع وسط " به بازیکنان رئال پس از پیروزی مقابل وایادولید نمره داد .
دیگو لوپز 6 : منسجم و مطمئن عمل کرد . روی دو گل اول کاری از دستش بر نمی آمد . به طور کلی خوب بود .
ناچو 6 : بازی خوبی در پست دفاع راست داشت و خودش را به عنوان یک گزینه اثبات کرد .
کاروالیو 3 : فاجعه بود . روی گل اول اشتباه کرد و روی گل دوم جا ماند .
په په 5 : نسبت به بازیهای قبلی بهتر بود اما تا سطح واقعی خود فاصله دارد . روی گل دوم مقصر بود .
کوئنت رائو 7 : در حملات چشمه هایی از توانایی های خود را ارائه داد . بازی خوبی داشت .
مودریچ 7 : سطح خوبی داشت . به خوبی بازی را کنترل می کرد و تحرک و خلاقیت خوبی داشت .
خدیرا 5 : هافبک آلمانی نه در بازیسازی خوب بود و نه در تخریب اما بازی متوسط و قابل قبولی داشت .
کاکا 7 : عملکرد خوبی داشت . یک گل زد و فرصت های خوبی داشت .
دی ماریا 7 : روی دو گل اول نقش مهمی داشت تا اشتباهش روی گل اول را جبران کند .
کریستیانو 8 : بدون این که در بهترین شبش باشد دو گل زد . دو ضربه سر فوق العاده که سه امتیاز را به رئال دادند .
بنزما 5 : در بهترین فرمش نبود و ابهامات زیادی در موردش وجود داشت . می تواند بهتر باشد .