مديرعامل اسبق پرسپوليس گفت:آقاي رويانيان!مديريت فقط پول خرج کردن نيست.

داريوش مصطفوي در خصوص شکست پرسپوليس در فينال جام حذفي اظهار داشت:پرسپوليس،محبوب ترين تيم ايران را به چه روزي انداختند.تيمي که اين همه هوادار دارد و ديروز خيلي ها برايش گريستند.

به گزارش اوج ، وي افزود:مديراني که سررشته اي از فوتبال ندارند اين تيم را تصاحب کرده اند و نتيجه اش اين مي شود که پرسپوليس جلوي هواداران خود مي بازد و در ليگ برتر در جا مي زند.پرسپوليس نيازمند يک انقلاب دروني از مديريت تا تدارکات است.افرادي روي نيمکت تيم نشسته اند که مردم آنها را نمي فهمند و نمي پسندند.

مصطفوي در پاسخ به اين سوال که منظورش چه کساني است،گفت:در هنگام نواختن پنالتي،بايد همه چيز را از قبل مهيا کرد.چرا آن اتفاق افتاد و آن تأخير به وجود آمد؟از زماني که عکاسان به سمت آن دروازه حرکت مي کردند تا زمان نواختن پنالتي چه شد؟سرپرست پرسپوليس چه مي کرد؟

مديرعامل اسبق پرسپوليس ادامه داد:اصلا پرسپوليسي ها تمرين پنالتي کرده بودند؟آن نحوه ايستادن پشت توپ بود؟بايد بازيکناني انتخاب شوند که پنالتي زن باشند و روحيه اين کار را داشته باشند.شما چهره حقيقي را ديديد وقتي که مي خواست پنالتي بزند؟من براي گل محمدي احترام قائلم اما انتخاب او به عنوان سرمربي زود بود.

وي با انتقاد شديد از رويانيان خاطر نشان کرد:رويايان يک شبه به فوتبال آمد.او کجا در فوتبال بوده؟از روزي که آمد عکس هايش در رسانه به وفور منتشر شد.او با هدف بهبود موقعيت خود به ورزش آمد و انتخاب او يک انتخاب سياسي بود.او حتي بلد نبود به درستي هزينه ها را مديريت کند.اين همه پول در اختيارش قرار دادند.چه شد و چه کرد؟آقاي رويانيان مديريت کردن فقط پول خرج کردن نيست.با پول قهرماني به دست نمي آيد.شما مال فوتبال نيستي.

مصطفوي ادامه داد:من از پروين،مهدوي کيا،عابدزاده و خيلي از پيشکسوتان ديگر گله دارم.آنها نبايد با پست گرفتن ساکت بنشينند.آنها دچار روزمرگي شدند.آقايان با اين پست ها خواستند اين بزرگان را همراه خود کنند و من ناراحتم از اينکه اينها هم همراه شدند.پيشکسوتان پرسپوليس نبايد به خاطر 400 هزار تومان سکوت کنند.

وي افزود:ببينيد با مهدوي کيا چه کردند.دقيقه 117 او را به زمين آوردند و دقيقه 120 خداحافظي کرد.اين حق اوست؟با اسطوره هاي خود چه مي کنيم ؟خود مهدي نبايد قبول مي کرد.با او بد برخورد شد.من مي دانم کريمي خداحافظي کرد تا به سرنوشت مهدوي کيا دچار نشود.

مصطفوي در پايان گفت:راه نجات پرسپوليس انقلاب دروني در اين تيم است.بازيکنانش در حد تيم نيستند،مديريتش بايد برود و سرپرستش بايد يک بزرگ باشگاه باشد.