براي دومين بار وينگادا به باشگاه پرسپوليس اعلام کرد که پولي به حسابش واريز نشده است.

پس از توافق مسئولان باشگاه پرسپوليس با نلو وينگادا سرمربي سابق تيم خود، مقرر شد تا پول او در دو قسط پرداخت شود. با توجه به مشکلات ارزي که براي کشورمان به وجود آمده پرسپوليسيها براي دومين بار اين پول را از طريق کويت به حساب وينگادا در بانکي واريز کردند.

به گزارش فارس، اما نکته جالب اين است که وينگادا در نامهاي به باشگاه پرسپوليس اعلام کرده که اين پول هنوز به حسابش واريز نشده است و احتمال دارد که او پيگيري طلب خود را از طريق ديگري انجام دهد.

اين در شرايطي است که مسئولان باشگاه پرسپوليس معتقدند که اين پول را به حساب او واريز کردهاند.

پرسپوليسي ها با وينگادا به توافق رسيده بودند که تا آخر آوريل پول او را کاملا پرداخت کنند اما جالب است که هنوز قسط اول او را عليرغم اينکه دو بار اعلام کردهاند که به حسابش واريز شده به حساب وينگادا واريز نشده است.

اين موضوع ميتواند در روزهاي آينده براي پرسپوليس خطرناک باشد.