سلام به هواداران عاشق . به خدا ديگه نميدونم چه جوري به بازيهاي پرسپوليس مي خوام نگاه كنم . ديگه تو اين تيم يك پرسپوليسي كه چند سال تو اين تيم باشه و نماد ما باشه مثل علي دايي ، مهدوي كيا يا داش علي كريمي و كريم باقري نيست . نه مدير نه سرپرست پرسپوليسي داريم اون سرمربي تيم هم كه يكم مرام و معرفت نداره رو شرمم مي ياد پرسپوليسي بخونم در ضمن يك كاپيتاني كه بهش افتخار كنيم هم نداريم اخه كاپيتان پر افتخار ترين تيم آسيا بايد يك كسي با شه كه خودش هم افتخار باشه اما الان كاپيتان هاي ما هيچ كدوم سابقه ي بيش از 5 سال پرسپوليسي ندارند . متاسفم واسه خودم كه تو همه ي دنيا هم مسئول ها و هم طرفدارا قدر افتخارات باشگاهاشون رو و اسطوره هاشون رو ميدونن ولي ما چي گند زديم به هر چي پيش كسوت و اسطوره است. ديگه من خودم كه طرفدار اين تيم با اين شرايط نيستم و بايد بگم خداحافظ تا ...