باشگاه پرسپوليس بخش ديگري از طلب وينگادا را به او پرداخت کرد.

اواخر سال گذشته بود که باشگاه پرسپوليس به خاطر شکايت وينگادا به فيفا محکوم به پرداخت 370 هزار دلار به اين مربي شد. بعد از پرداخت بخش اول اين بدهي، مديران باشگاه پرسپوليس 110 هزار دلار ديگر را به او پرداخت کردند.

به گزارش ايسنا ، اين بدهي مربوط به چهار سال پيش است که باشگاه پرسپوليس بخش اول بدهي خود را به وينگادا پرداخت کرده بود که به خاطر مشکلاتي که براي واريز پول به حساب اين مربي وجود داشت، رسيدن اين مبلغ به وينگادا زمان زيادي طول کشيد.