مديرعامل استقلال ميگويد در صورت پرداخت بودجهاي کمتر از 20 درصد از بودجه پرسپوليس و سپاهان به استقلال، او و امير قلعهنويي فصل بعد را در استقلال خواهند بود.


علي فتحاللهزاده در حاشيه تمرين امروز استقلال درباره قهرماني و حضور قلعهنويي براي فصل آتي در اين تيم گفت: پيش از اين به صورت شفاف گفته بودم که اگر 20 درصد کمتر از بودجه داده شده به پرسپوليس و سپاهان را براي فصل بعد به ما بدهند، در اين تيم خواهيم ماند. اگر اين پول را به ما ندهند، چگونه تيم را ببنديم؟ وقتي تيم را خوب نبنديم، نتيجه نميگيريم و آن وقت اين هوادار از ما توقع دارد. به هر حال اگر پول را ندهند، بنده نيستم ولي قلعهنويي را نميدانم. اگر پول بدهند، به طور قطع من و قلعهنويي در استقلال خواهيم ماند.

به گزارش ايسنا، او در پاسخ به اين سوال که در اول فصل گذشته مشابه اين صحبتها را داشته اما استعفايش اواسط فصل اعلام شده و چه تضميني وجود دارد که فصل بعد هم اين گونه ادامه ندهد، گفت: در آغاز فصل قبل استعفا نکردم. آن بار هم که گفتم استعفا، انتقادم به دليل انجام نشدن کارها بود. فشار روحي-رواني رويم زياد بود. سلامتيام به خطر افتاده بود. مگر امکان دارد که زماني دلار 140 تومان در يک کشور بود، بودجه استقلال 5 ميليارد تومان بود اما الان که دلار قيمت بسيار بالايي دارد، تنها 3.5 ميليارد تومان از وزارت ورزش دريافت کردهايم. مگر پول اضافه خواستم؟ به هر حال همان زير 20 درصدي را که به پرسپوليس و سپاهان دادهاند، به ما بدهند، تيم خوبي ميبنديم و نتيجه ميگيريم. اگر اين گونه نشود جاي خود را به فرد ديگري ميدهم و يکي از دوستان بيايد و جايم را پر کند.

مديرعامل استقلال در پاسخ به اين سوال که اين دوستان چه کساني هستند، اظهار کرد: منظور خاصي نداشتم به هرحال يک نفر حتما وجود دارد که جاي من را پر کند.

او در ادامه درباره حضور رسولينژاد در تمرين امروز استقلال صحبت کرد و گفت: حضور ايشان دليل خاصي نداشت. او ديروز با من تماس گرفت و قهرماني استقلال را تبريک گفت. به او گفتم امروز در تمرين استقلال حاضر ميشويم و گفت پس من هم ميآيم. اين کل ماجرا بود.

فتحاللهزاده در پاسخ به اين سوال که آيا هيات مديره از او خواسته تا با امير قلعهنويي براي فصل بعد صحبت کند، بيان کرد: يکي از وظايف مديرعامل همين است که با سرمربي صحبت کند. من با امير پيش از اين صحبت کردم و دردمان مشترک است. ما نياز به پول داريم تا تيم قدرتمندي داشته باشيم.

او در پاسخ به اين سوال که ليست خروجيها و وروديهاي استقلال براي فصل بعد چگونه است، گفت: بعد از بازي جمعه شب با امير قلعهنويي روز يکشنبه يا شنبه در اين باره صحبت خواهم کرد و احتمالا آنجا همه چيز روشن ميشود.

مديرعامل استقلال در پاسخ به اين سوال که آيا در صورت گرفتن پول از وزارت ورزش اين پول به طور کامل صرف بازيکنان اين فصل استقلال نميشود و دست استقلال خالي نميماند اظهار کرد: بازيکنان استقلال 60 تا 70 درصد قراردادهايشان را گرفتهاند اين در حالي است که قانون ليگ ميگويد در پايان فصل آنها بايد 80 درصد قراردادشان را گرفته باشند. اين 10 درصد را عقب هستيم.

وي درباره پاداشي که بابت قهرماني قرار است بدهد هم صحبت کرد و افزود: يک پاداش را فردا ميدهيم که 5 ميليون تومان است.

مديرعامل استقلال در پايان درباره جشن قهرماني استقلال صحبت کرد و گفت: انشاءالله جشن خوب و منظمي را به همراه آتشبازي خواهيم داشت. همچنين برنامه داريم تا از پيشکسوتان استقلال در اين جشن تجليل به عمل آوريم.