پرسپولیس نیوز : عضو کمیته فنی باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه افشین پیروانی و حمید درخشان گزینه سرمربیگری این تیم هستند، گفت: از کمیته فنی کنار نرفتهام ولی در جلسه روز پنجشنبه نداشتم.
ابراهیم آشتیانی با تکذیب خبر کناره گیریاش از کمیته فنی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: من از کمیته فنی کنار نرفتهام. سالهای سال در پرسپولیس بودهام و قرار نیست از این تیم کنار بروم. هر موقع تیم شرایط بدی داشته ما پیشکسوتان نسل اولی وسط آمدیم و زحمت کشیدیم. فقط قرار شد از درون کمیته فنی یک نفر به عنوان سرمربی تیم انتخاب شود.

وی افزود: من در جلسه روز پنجشنبه کمیته فنی حضور نداشتم ولی قرار شده از بین حمید درخشان و افشین پیروانی یک نفر به عنوان سرمربی کار را دست بگیرد. هر کدام از اعضای کمیته فنی سرمربی شود، خوب است. اینطوری حاشیهها کمتر میشود. حالا من و بیوک وطنخواه و سایر اعضا حرفی نزنیم بهتر است. ما صلاح دیدیم جلسه بین خودشان باشد و سرمربی انتخاب شود.

عضو کمیته فنی باشگاه پرسپولیس در پاسخ به سئوالی مبنی بر دلایل دلخوریاش از کمیته فنی، تاکید کرد: من هیچ دلخوری ندارم. مگر آن مواقعی که تیم در شرایط خوبی قرار نداشت و ما نسل اولیهای پرسپولیس به کمک این تیم آمدیم، چیزی گرفتیم که حالا بخواهیم چیزی طلب کنیم. به هر حال همانطور که گفتم انتخاب سرمربی از درون کمیته فنی باعث کم شدن حاشیهها میشود.

آشتیانی همچنین درباره اینکه درخشان، استیلی و پیروانی قبلا آزمون خود را پس دادهاند، خاطرنشان کرد: این موضوع دیگر به خود باشگاه بر میگردد. ما کارمان را نیم فصل انجام دادیم و یحیی گلمحمدی را به عنوان سرمربی انتخاب کردیم. بعد از آن هم دیگر کمیته فنی تشکیل نشد.

وی در پایان در خصوص اینکه تغییر و تحولات کادر فنی در انتهای فصل به پرسپولیس ضربه زده است، گفت: بله، این مسئله که همیشه سرمربی دیر به پرسپولیس میآمده به این تیم ضربه زده است. چه خوب است که سرمربی زودتر انتخاب شود. خوشبختانه مربیان ایرانی روی شرایط پرسپولیس اشراف دارند و زود میتوانند به مشکلات رسیدگی کنند.