مديرعامل باشگاه پرسپوليس درباره نشست امروز خود با محمد مايلي کهن اظهار کرد: جلسه خوبي با هم داشتيم. من از مايلي کهن برنامه خواستم و نقطه نظرات او را براي فصل بعد جويا شدم. در اين يکي، دو روزه تمام تلاش خود را ميکنيم تا بهترين گزينه را براي پرسپوليس انتخاب کنيم.

به گزارش ايسنا،وي درباره اين شايعه که گفته ميشود بعضي از بازيکنان پرسپوليس که مقابل تراکتورسازي به ميدان نرفتند آمادگي داشتند اما نيامدند گفت: اين گونه نيست. بازيکنان ما حرفهاي هستند و من اين بحث را قبول ندارم. نديدم که بازيکني خود را به تمارض زده باشد. گزارش مکتوب تهيه ميکنيم که آنهايي که مصدوم بودهاند، شرايطشان چطور بوده است.

رويانيان با اشاره به اينکه گلمحمدي هنوز براي هدايت پرسپوليس در فصل بعد شانس دارد گفت: يحيي گزينهاي است که من با مطالعه او را انتخاب کردم. اما فشارهايي که روي من وجود دارد برايم تعجبآور است. من ديدگاه برخي دوستان مثل دادگان را ارج مينهم.

وي گفت: امسال مربي پرسپوليس هرچه زودتر انتخاب ميشود تا بازيکنان مورد نظر خود را جذب کند. فصل گذشته هم اين طور نبود که ما اول بازيکنان را بخريم بعد سرمربي را بياوريم. دنيزلي با ما قرارداد يک و نيم ساله داشت. بازيکنان را بر اساس فهرست او جذب کرديم اما او در دقيقه 90 ما را تنها گذاشت و رفت.