وضعیت پیشکسوت فوتبال ایران و پرسپولیس همچنان نگران کننده است.
همایون بهزادی از چندی پیش به خاطر مشکلات قلبی و ریوی در بیمارستان تهران و پس از آن در بیمارستان دی بستری شد.

در روزهای اخیر تنفس وی از طریق دستگاه امکان پذیر بود اما امروز پزشکان دستگاه را از وی جدا کردند.

بهزادی که توانایی حرف زدن ندارد، همچنان از وضعیت خوبی برخوردار نیست و امروز دست و پای وی را به تخت بسته بوده و به وی آرام بخش تزریق کردند.

امروز نفراتی چون علی پروین، یحیی گل محمدی و آتیلا حجازی از سرطلایی سابق فوتبال ایران عیادت کردند.

گفتنی است هواداران پرسپولیس با حضور در بیمارستان دی می توانند موجب افزایش روحیه اسطوره باشگاه پرسپولیس و خانواده او شوند.