سرپرست تيم فوتبال فولادخوزستان ميگويد فرکي به طور حتم در فولاد خواهند ماند بنابراين رقبا به فکر جذب اين مربي نباشند.

حسين ابنقاسم در ابتدا با بيان اينکه براي صدا و سيماي استان و تهران متاسف هستم که ديدار ما برابر نفت تهران را پوشش ندادند، گفت: بازي فولادخوزستان ونفت تهران يک فينال براي رسيدن به سهميه آسيايي بود.

به گزارش ايسنا ، وي اظهارکرد: تمام ديدارهاي هفته پاياني به نوعي از تلويزيون پخش شدند ولي بازي ما نشان داده نشد که به نظر ميرسيد تيم ما و نفت تهران جدا از ساير تيمها بودند و مانند فرزندخوانده بوديم که بازيکنانمان نيز از اين موضوع ناراحت شدند.

وي ادامهداد: اي کاش اين ديدار پخش ميشد تا همه ميديدند که بازيکنان ما چه بازي جانانهاي را انجام دادند و به نظرم يکي از بهترين بازيهاي خود را به نمايش گذاشتند. آنها به صورت مداوم تيم حريف را تحت فشار قرار دادند.

سرپرست تيم فوتبال فولادخوزستان عنوانکرد: نفت تهران، تيم بسيار خوبي است که به خوبي فوتبال بازي ميکند، ضمن اينکه از کادرفني و مديريت خوبي نيز بهره ميبرد و بيمورد نيست که تا اينجاي جدول هميشه تيم ما را تعقيب کرده است.

وي يادآورشد: کيروش نيز مهمان ويژه اين ديدار بود. او معمولا نيمساعت يا يک نيمه از هر بازي را ميبيند و ورزشگاه را ترک ميکند ولي ديدار ما با نفتتهران به صورتي بود که او تمام مسابقه را تماشا کرد.

ابنقاسم با بيان اينکه اين ديدار بسيار جالب بود، گفت: از بازيکنانمان و هواداران که 90 دقيقه تيم را تشويق کردند، قدرداني ميکنم. در اين ديدار اگرچه باد و باران هم وجود داشت ولي بازي روي زمين بود و يک فوتبال درگير، روان و رو به جلو انجام داديم. به نظرم سهم ما بسيار بيشتر از اين بود و حقمان پيروزي در اين بازي بود.

وي ادامهداد: تا دقيقه 93 نيز به تساوي راضي نبوديم و در حال هجوم به سمت دروازه حريف بوديم که چند موقعيت را دروازهبان و دفاع آنها دفع کرد و برخي از توپهايمان نيز از کنار دروازه حريف به بيرون رفت. درمجموع شاهد يک بازي بسيار خوب بوديم.

سرپرست تيم فوتبال فولادخوزستان خاطرنشانکرد: اين برد و راهيابيمان را به ديدار پليآف باشگاههاي آسيا به هواداران، مردم خوزستان و کارکنان شرکت فولادخوزستان تقديم ميکنيم و به نظرم اين موفقيت جبران گوشهاي از زحمات آنها است.

وي درباره ماندن حسين فرکي در اين تيم گفت: صد درصد او در تيم خواهد ماند و قبلا نيز صحبتهاي اوليه با وي انجام شده است و رضايت ضمني را از او گرفتهايم. من گفتهام آمدن فرکي دست خودش بود ولي رفتنش دست خودش نيست و او در اينجا ماندني است. ما آب پاکي را روي دست رقبايمان ريختهايم و ديگر به فکر جذب فرکي نباشند!

ابنقاسم بااشاره به اينکه پنج بازيکن اين تيم قراردادشان به پايان رسيده است، اظهارکرد: قرارداد آرش افشين، مهرداد جماعتي، عبدالله کرمي، لوسيانو پريرا و پادواني به پايان رسيده است و امروز يا فردا براي تمديد قرارداد به باشگاه ميآيند. همچنين پيش از اين بختيار رحماني و ايوب والي با باشگاه قرارداد سه ساله ثبت کردند.

وي در ادامه درباره ديدار فولاد در پليآف باشگاههاي آسيا گفت: تا پايان ماه آينده مشخص ميشود که در پليآف بايد به مصاف کدام تيم آسيايي برويم که با برد در اين ديدار به ليگ قهرمانان آسيا صعود ميکنيم.