تيم بوکس آستانا آرلانز که احسان روزبهاني را در اختيار دارد قهرمان بوکس نيمه حرفهاي جهان شد.

در مبارزه دوم فينال بوکس نيمه حرفهاي جهان تيمهاي آستانا آرلانز قزاقستان و اوکراين اتاماس به تساوي سه بر سه رسيدند ، اما تيم قزاق با توجه به برد سه بر دو خود در ديدار اول توانست در مجموع با نتيجه شش بر پنج قهرمان امسال بوکس نيمه حرفهاي جهان (WSB) شود.

به گزارش ايسنا ، در مبارزه دوم فينال اين دو تيم، در وزن 85 – 80 کيلوگرم احسان روزبهاني ، لژيونر بوکس ايران براي قزاقها مبارزه کرد که در ميانههاي راند دوم ناک اوت فني شد و مبارزه را واگذار کرد.

در اين مبارزه روزبهاني در راند اول 10 بر 9 حريف را شکست داد و در راند دوم 9 بر 10 نتيجه را واگذار کرد تا اين مبارزه پاياپايي به راند سوم کشيده شود.

در شروع اين راند روزبهاني مشتهايي را به حريف خود وارد کرد، ولي امتيازي به دست نياورد و در حالي که دو دقيقه و 26 ثانيه از اين راند هم گذشته بود "گوژيک" دارنده مدال برنز المپيک 2012 لندن روي يک غافلگيري يک هوک زير و در ادامه يک هوک چپ به احسان روزبهاني زد و او را نقش بر زمين کرد.

ضربات اين حريف اوکرايني آنقدر سنگين بود که با نظر داور اين مبارزه، روزبهاني ناک اوت فني شد و مبارزه را واگذار کرد.

روزبهاني در بوکس نيمه حرفهاي امسال جهان هفت مبارزه براي تيم آستانا انجام داد که حاصل آن پنج پيروزي و دو شکست بود.

* نتايج ديگر مبارزات ديدار دوم فينال به شرح زير است:

* ژاکوپف (قزاقستان) 49 – بوتسنکو (اوکراين) 46

* داناوان (قزاقستان) 45 – کليژين (اوکراين) 49

* اسنيگر (قزاقستان) 46 – ميتروفانف (اوکراين) 49

* احسان روزبهاني (قزاقستان) – گوژيک (اوکراين) ناک اوت به سود حريف اوکرايني

* ميرساتايف (قزاقستان) 48 – آرخا پنيکو (اوکراين) 46

* آليمبکف (قزاقستان – ريسکان (اوکراين) ناک اوت به سود حريف قزاق

احسان روزبهاني اولين بوکسور تاريخ ايران است که در بوکس نيمه حرفهاي مبارزه کرده است.