پرسپولیس نیوز : مدیر آکادمی باشگاه پرسپولیس گفت: مشخص است که رویانیان پرسپولیس را فدای انتخابات نکرده است. حمید استیلی در خصوص شایعه تغییر رویانیان اظهار داشت: من این شایعات را نشنیدهام اما باید چیزی را که به عینه دیدهام بگویم. همه بدانند رویانیان پرسپولیس را فدای انتخابات نکرد چون او به 35 میلیون هوادار عاشق این تیم علاقه فراوانی دارد. وی افزود: در طول مدتی که در کنار رویانیان هستم کارهای بزرگی را دیدهام که متاسفانه شاید بخشی از آنها به دلیل حواشیهای زیاد در فوتبال به چشم نیامده که من معتقدم هرگز نباید از کارهای رویانیان به سادگی چشمپوشی کرد. وی تاکید کرد: ما در 20 استان مدارس فوتبال خود را راهاندازی کردهایم و الان پیشکسوتان دارای شخصیت بالایی با تشکیل شرکت پیشکسوتان شده است. درست است که کاری که برای پیشکسوتان انجام میدهیم زیاد نیست اما با برنامهریزی رویانیان قطعا در آینده خبرهای بسیار بهتری در راه است.
وی خاطرنشان کرد: به نظر من در پرسپولیس اینکه خوب رو به جلو میرود باید ثبات مدیریت باشد و از رویانیان که پرسپولیس را فدای انتخابات نکرد باید بیشتر حمایت شود. او شب و روز به دنبال کارهای آکادمیک پرسپولیس است و ما چند سال بعد میتوانیم سود این کار را در جامعه پرسپولیس ببینیم. وی در پایان خاطرنشان کرد: انشاءالله به زودی نیز کادر فنی مستحکمی سکان هدایت پرسپولیس را برعهده خواهد گرفت اما ما همه چیز را نباید به نتیجه گرفتن تیم بزرگسالان ببینیم. البته این موضوع بسیار مهم است اما نباید کارهای ریشهای فراموش شود که الان بعد از مدتها در پرسپولیس در حال اجرا است.