فرهاد مجيدي در تمرين امروز تيمش از ناحيه بيني دچار آسيبديدگي شد.

تيم فوتبال استقلال از ساعت 17:30 دقيقه امروز تمرينات خود را جهت آمادهسازي براي ديدار مقابل الشباب برگزار کرد. در تمرين امروز تيم استقلال تمامي بازيکنان حضور داشتند و مجتبي جباري و آرش برهاني با اندکي تأخير به ورزشگاه آزادي رسيدند.

*هواداران تيم استقلال با تهيه يک سيدي آن را ميان حاضرين در استاديوم پخش کردند. محتويات اين سيدي آهنگهايي بود که براي قهرماني استقلال سروده شد.

*کيانوش رحمتي و حسن اشجاري فرزندان خود را به محل تمرين آورده و آنها نيز در زمين مشغول بازي بودند.

*قبل از آغاز تمرين امروز امير قلعهنويي براي دقايقي کوتاه با بازيکنان صحبت کرد.

*فرهاد مجيدي که روز گذشته در تمرين حضور نداشت امروز پا به پاي ديگر بازيکنان در کارهاي گروهي شرکت کرد.

*در ابتداي تمرين بازيکنان زير نظر دکتر حاجقاسم به گرم کردن بدنهاي خود پرداختند سپس کارهاي تاکتيکي را انجام دادند و در نهايت فوتبال درونتيمي را پشت سر گذاشتند. در جريان فوتبال درونتيمي امروز فرهاد مجيدي از ناحيه بيني دچار آسيبديدگي شد و مجبور شد در حين تمرين بيني خود را بپوشاند اما وي در ادامه کارهاي گروهي شرکت داشت.

*منصور پورحيدري در حاشيه تمرين امروز براي دقايقي با مهدي رحمتي به صحبت پرداخت. علاوه بر پورحيدري، بياني، دينمحمدي، فنونيزاده و ماجدي نيز در تمرين حاضر بودند.

*در جريان تمرين امروز آبيپوشان سرمربي تيم استقلال پا به توپ شد و در کارهاي تيمي شرکت کرد.

*حدود 70 نفر از طرفداران استقلال در تمرين امروز حاضر شدند.

*جواد نکونام در تمرينات گروهي آبيپوشان شرکت نداشت و تنها زير نظر مربي بدنساز استقلال تمرين کرد. وي در اواخر تمرين به مهدي رحمتي ضربات ايستگاهي زد و با وي به تمرين پرداخت.

*تمرينات تيم استقلال فردا مجدداً از ساعت 10:30 دقيقه پيگيري خواهد شد و آبيپوشان بعد از تمرين راهي فرودگاه ميشوند تا به کشور امارات سفر کنند. تيم استقلال روز چهارشنبه به مصاف الشباب امارات ميرود.