یوونتوسی ها برای بازیکنان جوان خود برنامه های زیادی تدارک دیده اند و طی فصول گذشته تعداد زیادی از انها را به تیم های دیگر قرض داده اند. در ادامه به بررسی وضعیت بازیکنان جوان و قرضی یووه خواهیم پرداخت.

1-پاسکواتو مالکیت مشترک با اودینزه که در بولونیا بصورت قرضی بازی می کند.

2-ترویسی مالکیت مشترک با آتالانتا که در آتالانتا بازی می کند.

3-گابیادینی مالکیت مشترک با آتالانتا که در بولونیا بصورت قرضی بازی می کند.

4-بونیپرتی مالکیت مشترک با پارما که در پارما بازی می کند.

5-سورنسن مالکیت مشترک با بولونیا که در بولونیا بازی می کند.

6-بواکی مالکیت مشترک با جنوا که بصورت قرضی در ساسوئولو بازی می کند.

7-چیبسا مالکیت مشترک با پارما که بصورت قرضی در ساسوئولو بازی می کند.

8-ایموبیله مالکیت مشترک با جنوا که در جنوا بازی می کند.

9-ایسلا مالکیت مشترک با اودینزه که در یوونتوس بازی می کند

10-آساموا مالکیت مشترک با اودینزه که در یوونتوس بازی می کند

11-لیبرتاتزی مالکیت مشترک با نوارا که در نوارا بازی می کند.

12-پینسوگلیو مالکیت مشترک با ویچنزا که در ویچنزا بازی می کند.

13-کاستیگلیا مالکیت مشترک با ویچنزا که در ویچنزا بازی می کند.

14-اسپینازولا مالکیت مشترک با سینا که بصورت قرضی در لانچیانو بازی می کند.

15-اسپوزیتو مالکیت مشترک با گروستو که در گروستو بازی می کند.

16-دسیلوستره مالکیت مشترک با پرو ورچلی که در پروورچلی بازی می کند.

17-دلپاپا مالکیت مشترک با پسکارا که در پسکارا بازی می کند.

18-بلفاستی مالکیت مشترک با مودنا که در مودنا بازی می کند.

19-کارفورا مالکیت مشترک با کونئو که در کونئو بازی می کند.

20-دی دیو مالکیت مشترک با آ اس مارتینا فرانکا که در این تیم بازی می کند.

21-رومانو مالکیت مشترک با آلساندریا که در این تیم بازی می کند.

22-بوچل مالکیت مشترک با سینا که در سینا بازی می کند.