شهرداري تبريز در اعتراض به رأي اخير کميته انضباطي فدراسيون فوتبال از تعليق تمامي فعاليتهاي ورزشي اين مجموعه تا حصول نتيجه نهايي از کميته استيناف خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري تبريز، سازمان ورزش شهرداري تبريز با انتشار بيانيهاي اعلام کرد تا پيش از صدور حکم کميته استيناف تمامي فعاليتهاي ورزشي اين باشگاه را به حالت تعليق در ميآورد.

در بخشي از بيانيه باشگاه شهرداري تبريز با تأکيد بر اين که شکايت و اعتراض خود در خصوص حکم و رأي صادره کميته انضباطي را تقديم کميته استيناف خواهد کرد، از تعليق تمامي فعاليتهاي ورزشي شهرداري در تمام سطوح و ردهها تا حصول نتيجه و رأي نهايي از اين کميته خبر داده و تصريح کرده است: مديريت شهري تبريز با علم به اين موضوع که موفقيت در توسعه ورزش و نيز حمايت از تيم ها و استعدادهاي ورزشي وظيفه تمامي دستگاه ها مسوول بوده و تنها از عهده شهرداري تبريز برنمي آيد و با توجه به اين موضوع که متأسفانه متوليان امر ورزش با بي توجهي غيرمسوولانه ، از کنار اجحاف آشکار به شهرداري تبريز در پرونده اخير گذشتند و نيز با عنايت به اين که برابر قانون ، شهرداري تنها در حوزه ورزش همگاني و شهروندي مسووليت و وظيفه دارد ، لذا ضمن اعلام تعليق فعاليت تمامي تيم هاي ورزشي تحت مديريت و هدايت خود ، منتظر اعلام نظر نهايي کميته استيناف خواهد ماند و بديهي است در صورت تأئيد رأي کميته اضباطي از سوي کميته استيناف، نسبت به انحلال تمامي تيمهاي ورزشي و نيز تعطيلي دائم فعاليتهاي حوزه ورزش خود اقدام خواهد کرد و همانند 8 کلانشهر ديگر کشور ، هيچ فعاليتي در حوزه ورزش قهرماني و تيمداري حرفهاي نخواهد داشت.

شهرداري تبريز در عين حال تأکيد کرده است: در صورت تأئيد حکم صادره کميته انضباطي در کميته استيناف ، شهرداري تبريز ضمن تعطيلي باشگاه و انحلال تيم فوتبال شهرداري ، امتياز ليگ يکي تيم خود را به تيم قديمي ، ريشهدار و محبوب ماشينسازي تبريز اهدا خواهد کرد تا اين تيم محبوب و قديمي براي صعود به ليگ برتر در فصل آينده آماده شود.