سرمربي پرتغالي تيم ملي فوتبال ايران با کسب 7871 امتياز همچنان در رده دوازدهم بهترين مربيان جهان قرار دارد.


در تازهترين ردهبندي مربيان ملي جهان که توسط سايت رنکينگ مربيان دنيا انجام شده، کارلوس کيروش با کسب امتياز فوق مقام دوازدهمي خود را حفظ کرد و بالاتر از پائولو بنتو، هموطن خويش که هدايت تيم ملي پرتغال را برعهده دارد(7669 امتياز، رده سيزدهم) و پايينتر از خوزه لاتوره، مسئول فني تيم ملي مکزيک (8305 امتياز، رده يازدهم ) جاي گرفت.

به گزارش فارس، در اين فهرست ويسنته دلبوسکه، يواخيم لو، برتفانمارويک،اسکار تابارس،باب برادلي، راينالدو روئدا، فابيو کاپلو، مورتن اولسن، کلاديو چزارو پراندلي، سزار فارياس و دولاتوره بالاتر از مربي خارجي ايران قرار گرفتند.