سایت هواداران پرسپولیس : سرپرست کمیته جوانان فدراسیون فوتبال گفت:در بحث تیم های پایه ای سه قسمت بازیکن، مربی و خانواده مورد تاکید ویژه قرار دارد.

میرشاد ماجدی درباره حضورش در اجلاس grassroot کنفدراسیون فوتبال آسیا اظهار داشت:اجلاس خوبی در مالزی برگزار شد.مهدوی کیا هم به عنوان سفیرپایه آسیا معرفی شد.خانمی هم به نام لی لی از چین برگزیده شد. در این نشست درباره تیم های پایه و فلسفه شان در فوتبال بحث های خوبی مطرح شد.

وی افزود:پس از برگرازی جلسه ،به مجموعه ورزشی اصلی مالزی رفتیم و از امکانات آن هم بازدید کردیم.یکی از موارد کلیدی که مطرح شد این بود که در بحث تیم های پایه ای سه قسمت بازیکن، مربی و خانواده مورد تاکید ویژه قرار دارد.ما در این زمینه به صورت مفصل حرف زدیم.