يك بازيكن با تجربه و يك بازيكن جوان ديگر هم از تيم راهآهن جدا شدند.محمد محمدي دروازهبان با سابقه تيم و نادر هوشيار مدافع جوان راهآهن بعد از تسويه حساب با باشگاه از جمع شاگردان دايي جدا شدند. محمد محمدي كه فصل گذشته براي راهآهن بازي كرد با تيم الاي بلوز آمريكا كه سال قبل پسر عابدزاده هم در آن بازي ميكرد، قرارداد بسته و شنبه به اين كشور ميرود تا براي اين تيم بازي كند. مديريت باشگاه راهآهن، ضمن ابراز خوشحالي از همكاري با اين بازيكنان، براي آنها آرزوي موفقيت كرد.


پيش از محمدي و هوشيار، سه بازيكن ديگر به نامهاي عليرضا عباسفرد، محمدرضا ماماني و ايگور كاسترو نيز از راهآهن جدا شده بودند.