محمدرضا کشوري فرد درباره وضعيت کادر فني تيم فوتبال صباي قم براي فصل آينده ليگ برتر، بيان کرد: اعضاي کادر فني بايد در جلسه هيات مديره باشگاه انتخاب شوند. اين جلسه قرار است هفته آينده تشکيل و بعد از آن نام سرمربي تيم اعلام شود.

به گزارش ايسنا،او همچنين با اشاره به اينکه قرارداد صمد مرفاوي با صبا به پايان رسيده است، افزود: مرفاوي همچنان بين گزينههاي ما قرار دارد و در کنار او هم شرايط حسين فرکي و منصور ابراهيمزاده را بررسي ميکنيم. در ضمن محمد مايلي کهن هم در بين گزينههاي ماست. در کل همه گزينههاي ما داخلياند و اصلا به سمت خارجيها نرفتيم.

محمد مايلي کهن پيش از اين يکي از گزينه هاي اصلي سرمربي گري پرسپوليس بود اما با اعلام رويانيان درباره انتخاب ابراهيم زاده براي هدايت پرسپوليس، به نظر مي رسد احتمال دارد مايلي کهن براي مربي گري مسيرش را از پايتخت به قم عوض کند.

مديرعامل صبا درباره وضعيت تيم فوتسال اين باشگاه نيز مطرح کرد: کادر فني که فصل قبل حضور داشتند نتيجه قابل قبولي کسب کردند و سرمربي ما در فصل بعد همچنان محسن حسنزاده خواهد بود. همچنين مسير بوميگرايي را ادامه خواهيم داد و بازيکن قمي به اندازه کافي داريم. همچنين تمام بازيکنن مليپوش و شاخصي که در فصل قبل هم کمک زيادي در موفقيت صبا کردند، با باشگاه تمديد خواهند کرد.
پس عملا سردار اين بابا رو شيفت deleteكرده رفته
ايولا فصل بعد هم با ابراهيم زاده قهرمونيم