به نقل از رسانه های کشور ایتالیا مسئولین باشگاه یوونتوس مجدانه به دنبال جذب گونزالو هیگواین مهاجم آرژانتینی باشگاه رئال مادریدند.ظاهرا چهارشنبه آینده هیاتی از مدیران یووه برای مذاکره با مسئولین تیم مادریدی راهی مادرید خواهند شد تا بر سر ترانسفر این مهاجم با آن ها مذاکره کنند.