ایسنا: به دنبال لغو مسابقه تیمهای ملی کشتی ایران و آمریکا در لس آنجلس، فدراسیون کشتی آمریکا بیانیه ای صادر کرد.در این بیانیه که به امضای ریچ بندر مدیر اجرایی فدراسیون کشتی آمریکا و بیل شر رئیس کمیته برگزاری مسابقات "حفظ کشتی در المپیک" رسیده، آمده است:

" از سوی فدراسیون کشتی ایران مطلع شدیم که برنامه تیم ملی این کشور تغییر کرده است و آنها باید به ایران برگردند و در مسابقات " اتحاد برای کشتی" در لس آنجلس شرکت نخواهند کرد.

بنابراین، ما در نظر داریم که از این رویداد استفاده کرده و المپیکی های روسیه و کانادا را به مسابقه در لس آنجلس دعوت کنیم تا نمایش تعدادی از چهره های شاخص جهان را شاهد باشیم. همچنین، ما در نظر داریم تا طومار امضایی در کنار مسابقات لس آنجلس تهیه کنیم.

از فدراسیون کشتی ایران نیز برای حضور در مسابقات نیویورک تشکر می کنیم. ما مسابقات فوق العاده ای با حضور سه کشور داشتیم و ایرانی ها ما را مطمئن کردند که آنها به جریان " حفظ کشتی در المپیک" پایبند هستند.