مديرعامل باشگاه صباي قم گفت: کار ابراهيمزاده با پرسپوليس تمام نشده است و او و مرفاوي به نيمکت صبا نزديک هستند.


محمدرضا کشوري فرد در خصوص گزينه هاي مربيگري صباي قم براي فصل آينده اظهار داشت: صمد مرفاوي، منصور ابراهيم زاده، عبدالله ويسي و محمد مايلي کهن گزينه هاي مد نظر ما هستند. البته مرفاوي و ابراهيم زاده به نيمکت صباي قم نزديک تر از ساير گزينه ها هستند.

به گزارش فارس ، مدير عامل باشگاه صباي قم در خصوص اينکه مگر ابراهيم زاده با پرسپوليس به توافق نرسيده گفت: هنوز کار ابراهيم زاده با پرسپوليس تمام نشده و حضور او در اين تيم قطعي نشده است.

کشوري فرد تاکيد کرد: اميدوارم هيئت مديره هر چه زودتر تشکيل جلسه بدهد و برنامه هاي ما مشخص شود چون هنوز چيزي از فصل آينده مشخص نشده است.

وي در خصوص اينکه ويسي گزينه مد نظر آنها بود يا خير تصريح کرد:من روي ويسي نظر دارم اما هيئت مديره هم بايد نظر نهايي خود را اعلام کند.

مدير عامل صبا در پايان گفت:7-8 بازيکن تيم ما قراردادشان به پايان رسيده که با مشخص شدن تکليف کادر فني روند تمديد و جذب بازيکنان را آغاز خواهيم کرد.