تيم ملي فوتبال ايران صبح امروز (شنبه) با 21 بازيکن 40 دقيقه در حضور خبرنگاران تمرين کرد.


تيم ملي فوتبال ايران صبح امروز (شنبه) هم با 21 بازيکن تمرين کرد.

مليپوشان ايران که طبق برنامه کارشان را از ساعت 10:30 در زمين شماره "يک" کمپ تيمهاي ملي آغاز کردند، همچون ديروز با 21 بازيکن تمريناتشان را دنبال کردند، اما خبرنگاران با نظر کيروش، پوشش خبري تنها 40 دقيقه از اين تمرين را انجام دادند.

بازيکنان تيم ملي امروز بر خلاف ديروز با لباسهاي يک دست سرمهاي تمرين کردند.

محمد غلامي مانند ديروز اختصاصي و در سالن بدنسازي تمرين ميکرد.

پيش از آغاز تمرين بازيکنان و مربيان در دستههاي چند نفره با هم بازيهاي آقا وسط و نگه داشتن توپ در هوا را انجام ميدادند.

کارلوس کيروش و نمازي هم در يک دسته با مليپوشان بازي ميکردند.

مليپوشان در ابتداي کار، پس از گرم کردن بدنهايشان و استارتهاي کوتاه و بلند به همراه حرکات زيکزاکي و ... پاسکاري در حال حرکت را تمرين کردند.

در بخش بعدي که به نظر عمده کار مليپوشان براي تمرينات امروز بود، آنها به دو تيم با کاورهاي سبز و نارنجي تقسيم شدند و در زمين بزرگ مقابل هم بازي کردند.

مهرداد پولادي که همچنان مصدوم است، هم زمان با تمرين تيم ملي در سالن بدنسازي تمرينات مخصوصي را انجام داد.

در اوايل اين بازي خبرنگاران مجبور بودند زمين را ترک کنند. در اين بازي،کارلوس کيروش براي نخستين بار از رضا حقيقي در خط دفاعي استفاده کرد.

تعداد تماشاگران تمرينات امروز تيم ملي کمتر از 10 نفر بود.

مليپوشان قرار است عصر امروز در هتل محل اقامتشان برنامه تمريني داشته باشند.