مهدی مهدویکیا پس از انتخاب به عنوان سفیر فوتبال پایه در آسیا بامداد امروز وارد ایران شد.
مهدی مهدویکیا در مراسمی در مالزی به طور رسمی به عنوان سفیر فوتبال پایه آسیا معرفی شد.
وی پس از این انتخابش بامداد امروز در میان استقبال مسئولان باشگاه پرسپولیس و جمعی از هواداران به ایران بازگشت.
در استقبال از مهدوی کیا برخی اعضای این باشگاه حضور داشتند.