انگین فیرات در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، در مورد اینکه کارش را با سایپا چه زمانی آغاز میکند، اظهار داشت: من کارم را شروع کردهام. البته اکنون فصل تازه به پایان رسیده است و مشغول برنامهریزیهای خودم هستم.


وی در مورد دستیارانش در تیم فوتبال سایپا گفت: هنوز دستیاری انتخاب نکردهام. در این مورد با باشگاه صحبت میکنم و پس از آن دستیارانم را انتخاب خواهم کرد.


وی در مورد اینکه برخی مربیان ایرانی معتقدند او کارنامه موفقی در فوتبال ایران نداشته و در سپاهان هم اخراج شده، گفت: مهم نیست من کار خودم را میکنم و البته به نظر بقیه احترام میگذارم زیرا من میدانم چه کسی هستم.


فیرات در مورد برنامه 3 ساله با باشگاه و اینکه در پایان سال سوم به قهرمانی با این تیم فکر میکند یا نه، گفت: ما میخواهیم یک برنامه بلند مدت در باشگاه داشته باشیم نه برنامه کوتاه مدت و مقطعی. می خواهیم مثل باشگاههای اروپایی باشیم در فوتبال همه چیز ممکن است. من در سال سوم با سایپا قهرمان میشوم.