دبیر دیده بان حقوق حیوانات با اشاره به فروش علنی پوست حیوانات حمایت شده در فضای اینترنتی بر لزوم نظارت سایبری بر سایت های متخلف تأکید کرد.


رضا شیرازی با بیان این مطلب افزود: اخیراً فروش علنی پوست یوزپلنگ در ایران در فضای اینترنتی رواج یافته و در یک فروشگاه ایرانی به طور رسمی پوست یوزپلنگ فروخته می شود.وی با بیان اینکه این فروشگاه به غیر از یوزپلنگ که از بار ارزش ترین و در معرض خطر ترین گونه های کشور است اقدام به فروش پوست دیگر انواع حیوانات وحشی از قبیل گرگ، روباه، آهو و سمور می کند اظهار داشت: این در حالی است که تمام این گونه های جانوری نیز در کشور تحت حمایت بوده و هرگونه شکار یا صید آنها ممنوع است.شیرازی با اشاره به قیمت 6 هزار دلاری برای فروش یک پالتو پوست یوزپلنگ در ایران بر لزوم نظارت سایبری بر سایت های فروش حیوانات و فروشندگان پوست تأکید کرد: در حال حاضر فروش محصولات ممنوعه جانوری مانند پوست و همچنین خود حیوانات حمایت شده به صورت اینترنتی بدون هرگونه برخورد و نظارت انجام می شود.

دبیر دیده بان حقوق حیوانان تصریح کرد: آگهی فروش پوست یوز حدود دو سال است که در این سایت فعال است اما هنوز با هیچ برخوردی از جانب هیچ ارگان مسوولی مواجه نشده است.

به اعتقاد وی، آنطور که از تصویر قابل برداشت است، این پالتو از پوست حد اقل ۴ یوزپلنگ تهیه شده و قیمت ۶ هزار دلاری (حدود ۲۰ میلیون تومان) که برای فروش آن اعلام شده کمتر از جریمه کشتن یک یوزپلنگ در ایران است.