سایت هواداران پرسپولیس : باشگاه راهآهن (سورینت) مخالفت رسمی خود با جدایی سرمربی این تیم را به باشگاه پرسپولیس اعلام کرد. به نقل از سایت باشگاه راهآهن(سورینت)، پس از اینکه درخواست باشگاه پرسپولیس برای فسخ قرارداد آقای دایی در نامهای با امضای آقای محمد رویانیان به باشگاه راهآهن (سورینت) ارسال شد، صادق رئیسیکیا مدیر عامل باشگاه راهآهن (سورینت) پاسخ منفی باشگاه را در نامهای رسمی به رویانیان اعلام کرد. متن این نامه به شرح زیر است: مدیرعامل محترم باشگاه پرسپولیس
جناب آقای محمد رویانیان
با سلام احتراماً عطف به نامه شماره 2001/م/د به تاریخ 29/2/1392 که به امضای جنابعالی رسیده، به استحضار میرساند همان طور که در مذاکرات شفاهی با حضرتعالی عنوان شد باشگاه راه آهن(سورینت) معتقد است در روابط بین اشخاص بیشتر از هر چیز اعتقاد و علاقه طرفین به همکاری، مهم و اساسی است. با توجه به این نگرش، باشگاه راه آهن(سورینت)معتقد بوده و خواهد بود با اشخاصی که علاقه به همکاری با راه آهن(سورینت) را ندارند طرف قرارداد واقع نشود. به دنبال مذاکراتی که از ابتدا و سپس در نیم فصل با آقای علی دایی بعمل آمد و منتهی به امضاء و مبادله قرارداد شد، باشگاه راهآهن (سورینت) از اعلام موافقت برای جدایی آقای علی دایی از این باشگاه معذور است. جنابعالی نیز در جریان هستید که توافق باشگاه راهآهن(سورینت) با آقای علی دایی پیش از پایان فصل گذشته انجام شد و چند روز قبل از اتمام فصل، دو طرف به صورت رسمی سند همکاری و قرارداد امضا کردند. با توجه به این موارد، تمام برنامهریزیهای باشگاه درباره حفظ بازیکنان یا پایان همکاری با آنها، جذب بازیکنان جدید و اردوها و تمرینات قبل از فصل، طبق نظر و برنامه ارائه شده از سوی آقای دایی انجام شده و نیمهکاره رها کردن آنها خارج از اصول حرفهای رایج در فوتبال و بیتفاوتی به اصل برنامهریزی و نگاه بلند مدت است. در این شرایط علیرغم احترامی که برای جنابعالی و هواداران پر شور آن باشگاه قائلیم، منطق را بر احساس ترجیح میدهیم و مخالفت خود را با جدایی آقای دایی اعلام میکنیم. بیتردید وجود پیشکسوتان توانمند در باشگاه پرسپولیس و مدیریت جنابعالی و همکاران محترمتان، باشگاه بزرگ پرسپولیس را از این مرحله حساس عبور خواهد داد و ما نیز در آینده برای هر گونه کمک فکری و اجرایی، در صورت صلاحدید مدیران محترم آن مجموعه، در کنار شما خواهیم بود. به امید موفقیت و پیروزی باشگاه بزرگ و محبوب پرسپولیس.
با احترام
مدیر عامل باشگاه راهآهن(سورینت)
صادق رئیسیکیا