سرمربي جديد منچستريونايتد از امروز کار خود را در اولدترافورد آغاز خواهد کرد.

ديويد مويس در ديدار پاياني حضور خود در اورتون با نتيجه 2 بر يک مغلوب چلسي شد.

به گزارش فارس، او از ابتداي فصل آينده روي نيمکت منچستريونايتد خواهد نشست. او امروز به کرينگتن تاون، زمين تمريني يونايتدها خواهد رفت تا در کنار تيم جديدش باشد. البته او اعلام کرده براي کمک به بيل کن رايت، مدير باشگاه اورتون در کنار او خواهد ماند.

مويس در اين مورد گفت: فکر ميکنم طي 2 يا 3 هفته پيش رو 2 شغل داشته باشم. به فينچ فارم (زمين تمريني اورتون) خواهم رفت تا شرايط را از نزديک ببينم و بدانم مربي بعدي که به آن تيم خواهد رفت کيست. بايد تا زماني که اورتون آماده آغاز فصل جديد شود و همه چيز در آن سر جاي خودش قرار داشته باشد در کنار آنها بمانم.

مويس در حالي اورتون را ترک خواهد کرد که 11 سال در اين تيم حضور داشته است. وي در اين مورد افزود: به همه بازيکنان اورتون نگاه کنيد. همه آنها را خودم به اين تيم آوردهام. البته به جز توني هيبرت و لئون عثمان که پيش از من اينجا بودهاند. اميدوارم همه آنها اين احساس را داشته باشند که آمدن به اورتون به سود آنها بوده است. همه بازيکنان، بسيار با کيفيت هستند.