سيدجلال حسيني در خصوص شرايط تيم ملي فوتبال کشورمان گفت: خوشبختانه تمرينات خوب و منسجمي را پشت سر گذاشتيم و آماده سه ديدار حساس و سخت آينده هستيم.

به گزارش فارس ، وي افزود: به نظرم بازي با عمان با توجه به نزديکي فوتبالش با قطر ميتواند به ما کمک زيادي بکند تا انشاءالله راحتتر مقابل قطريها بازي کنيم. با پيروزي مقابل قطر خيلي از گرههاي رفتنمان به جام جهاني باز ميشود و راحتتر ميتوانيم به بازيهاي آينده فکر کنيم.

حسيني در خصوص شرايطش در فصل آينده و برخي صحبتها مبني بر بازارگرمياش گفت: خدا را شکر ميکنم آنقدر خوب بودهام که هميشه ثابت شده من دنبال بازار گرمي بودهام يا خير. خدا را صد هزار مرتبه شکر هميشه پيشنهادات خوبي داشتم چون هميشه سعي کردم با تمام وجودم براي تيمي که با آن قرارداد امضا ميکنم به ميدان بروم.

وي افزود: مطمئن باشيد سعي خواهم کرد بهترين تصميم را براي فصل آيندهام بگيرم. الان موقعي است که بايد تمام فکرم را به تيم ملي مشغول کنم و بس.

حسيني در پاسخ به اين سؤال که آيا از سپاهانيها پيشنهاد داري يا خير،گفت: اجازه بدهيد درباره اين موضوع بعدا صحبت خواهيم کرد.الان اگر تيم ملي به جام جهاني برود براي من يک دنيا ارزش دارد.

حتما اين را شنيدهايد که سپاهانيها حضور شما در اصفهان را تکذيب کردهاند، يادآور شد: من در جريان نيستم مگر اين اتفاق افتاده؟ چه کسي اين کار را انجام داده و اين حرف را گفته است؟ اما اشکال ندارد به مرور زمان همه چيز درست ميشود. سپاهان و پرسپوليس تيمهاي بزرگ و خوبي هستند و همواره در فوتبال ما هر ساله بسيار خوب و تاثيرگذار ظاهر شدهاند. من خاطرات خوبي با هر دوتيم دارم اما در خصوص من هم عجله نکنيد. همه چيز مشخص ميشود.