پيام صادقيان اظهارکرد: خوشحال هستم که علي دايي به فوتبال من اعتماد دارد. دايي در ليست اوليه خود براي جذب بازيکنان فصل آينده که به باشگاه پرسپوليس ارائه داده نام من را هم در ليست قرار داده است که از اين بابت خوشحال هستم. علي دايي اصولا به فوتبال جوانان اعتقاد خاصي دارد و با اين شرايط براي فصل آينده فکر من بيشتر روي تيم پرسپوليس متمرکز ميشود.

به گزارش ايسنا ، وي در پاسخ به اين سؤوال که آيا شما قصد داريد از ذوبآهن جدا شويد يا خير؟ گفت: اولويت من تيم محبوبم ذوبآهن است البته در صورتي که باشگاه به درخواست من پاسخ مثبت دهد و مبلغ پيشنهاديم را بپذيرد. اگر با درخواست من موافقت شود آن وقت شک نکنيد که در ذوبآهن خواهم ماند چرا که اين تيم براي من مثل خانوادهام ميماند. به هر حال به پرسپوليس هم فکر ميکنم.

هافبک هجومي تيم فوتبال ذوبآهن در پاسخ به اين پرسش که جواب شما به برخي از هواداران پرسپوليس که قبلا گفته بودند دوست نداريم صادقيان به سرخپوشان ملحق شود چيست؟ تصريحکرد: من به اين دسته از هواداران تيم پرسپوليس قول ميدهم اگر به اين تيم ملحق شدم به گونهاي بازي کنم که آنها از نظر خود برگردند. من همانگونه که در ذوبآهن بازي ميکنم براي پرسپوليس هم بازي خواهم کرد هر چند که هنوز هيچ چيزي روشن نيست.

صادقيان در پاسخ به اين سوال که آيا فکر ميکنيد در تيم پرحاشيه پرسپوليس ميتوانيد موفق باشيد؟ گفت: وقتي خود بازيکن بي حاشيه باشد مطمئن باشيد که اين حواشي هم پوشانده ميشود و در اين صورت حاشيهها تاثيري بر کيفيت فني بازيکن ندارد.

وي در خصوص بازي پليآف خاطرنشانکرد: به هر حال اميدوارم هر چه زودتر تکليف اين بازي روشن شود تا تيم ما حريف خود را بشناسد. بازيکنان ذوبآهن هر روز تمرينات شادابي را پشت سر ميگذارند و فرهاد کاظمي به خوبي به اين تمرينات تنوع ميدهد تا بازيکنان از نظر روحي و بدني خسته نشوند.