رييس فدراسيون فوتبال ايران گفت: سيدمهدي رحمتي نامه اي براي بازگشت به تيم ملي به فدراسيون ارايه کرده است، اما نحوه عذرخواهي وي نظر سرمربي تيم ملي را جلب نکرد!

علي کفاشيان درخصوص صحبت هاي رحمتي که گفته بودچندي پيش نامه عذرخواهي رابه فدراسيون فوتبال داده است،عنوان کرد:اين دروازه بان نامه اي به فدراسيون داد اما متن آن وعذرخواهي انجام شده آن چيزي نبود که سرمربي تيم ملي مي خواست و به همين دليل کارلوس کي روش رحمتي را به تيم ملي فوتبال ايران بازنگرداند.

به گزارش ايرنا، وي افزود: کي روش مي خواست که رحمتي از تيم ملي، کادر فني و مردم عذرخواهي کند؛ اما به نظر مي رسد نامه رحمتي مورد رضايت وي نبوده است.

رييس فدراسيون فوتبال درخصوص هادي عقيلي نيز گفت: اين بازيکن اصلا نامه اي نداده است که مورد قبول سرمربي نباشد.

کارلوس کي روش سرمربي تيم ملي فوتبال ايران چند روز پيش اعلام کرد که مهلت هادي عقيلي و سيدمهدي رحمتي براي امضاي نامه عذرخواهي به پايان رسيده است و اين بازيکنان ديگر جايي در تيم ملي ندارند.

پس از اين صحبت ها، رحمتي نيز اعلام کرد که نامه عذرخواهي را پيش ازصحبت هاي کي روش به فدراسيون داده است، اما به نظر مي رسد در فدراسيون ناپديد شده است.

مهدي رحمتي اواخر سال گذشته از تيم ملي فوتبال کناره گيري کرد و هادي عقيلي نيز پيش از وي اردوي تيم ملي را ترک کرده بود.